Bygdejolsbøker

Kvam Sogelag overtok i 1997 aktiviteten til utgjevarnemnda til Bygdejol, med det tilhøyrande Hardangerforlaget. Denne nemnda har gjeve ut det lokalhistoriske tidsskriftet Bygdejol kvart år frå 1945.


Bygdejol frå 1945 til 1990 er samla i 3 bøker som er tilsals i bokhandelen eller hjå forlaget.  Bygdejolsbøkene frå 1971 - 1980 er diverre utseld.

Medlemspris: 100,-

Trykk: Øystese Trykkeri AS
Hardangerforlaget