Årsmøte for 2018

Årsmøtet vert på Nes Gard torsdag 21 februar kl 19.

Geirmund Nes fortel om soga til garden og husa. Det vert servert brurasteik.

Kvam Folkeakademi støttar denne delen av programmet.

 

Årsmøtesaker

  1. Årsmelding
  2. Rekneskap for 2018
  3. Medlemspengar
  4. Arbeidsplan og budsjett for 2019
  5. Evt. Innkomne framlegg
  6. Val

 

Ref punkt 3: Styret si innstilling er at medlemspengane ikkje vert endra , dvs kr 250.

Ref punkt 6:

Valnemnda er i år Randi Jåstad og Johannes Heradstveit

Leiar skal veljast for 1 år  (Anne Liv Soldal)

Det er 2 styremedlemer på val ( Tore Fykse og Brit Magnussen)

Varamedlemmer vert valde for eit år.( Arne O. Øystese, Arne Skeie og Margunn Olina Fykse)

Revisorar vert valde for eit år  ( John Magnar Neteland og Helga Byrkjeland)

Forlagsnemnd  1 medlem/ varamedlem  på val ( Johannes Heradstveit/ Oddbjørn Borge)

Valnemnd  1 medlem skal veljast ( Skal erstatta Ingebjørg Vik Seljebotn som døydde i 2018)