Årsmøte for 2018

Årsmøtet vert på Nes Gard torsdag 21 februar kl 19.

Geirmund Nes fortel om soga til garden og husa. Det vert servert brurasteik.

Kvam Folkeakademi støttar denne delen av programmet.

 

Årsmøtesaker

  1. Årsmelding
  2. Rekneskap for 2018
  3. Medlemspengar
  4. Arbeidsplan og budsjett for 2019
  5. Evt. Innkomne framlegg
  6. Val

 

Ref punkt 3: Styret si innstilling er at medlemspengane ikkje vert endra , dvs kr 250.

Ref punkt 6:

Valnemnda er i år Randi Jåstad og Johannes Heradstveit

Leiar skal veljast for 1 år  (Anne Liv Soldal)

Det er 2 styremedlemer på val ( Tore Fykse og Brit Magnussen)

Varamedlemmer vert valde for eit år.( Arne O. Øystese, Arne Skeie og Margunn Olina Fykse)

Revisorar vert valde for eit år  ( John Magnar Neteland og Helga Byrkjeland)

Forlagsnemnd  1 medlem/ varamedlem  på val ( Johannes Heradstveit/ Oddbjørn Borge)

Valnemnd  1 medlem skal veljast ( Skal erstatta Ingebjørg Vik Seljebotn som døydde i 2018)

 

 

 

Julebrev i Bygdejol 1992-2016
Julebrev i Bygdejol 1992-2016

 

Medlemspris 100,-, Ikkje medlemmer 250,-

 

ISBN: 978-82-91520-74-2

Utgiv...

Les meir…
More:
Frå solside til skuggeland? - industristaden Ålvik i Hardanger
Frå solside til skuggeland? - industristaden Ålvik i Hardanger

Dette er ein dokumentarfilm som fortel frå historia om Ålvik som ind...

Les meir…
Knut Hamsun i Øystese Av Atle Austestad
Knut Hamsun i Øystese Av Atle Austestad

Ei kortfatta, men samla framstilling av dei fire månadene Knut Hamsun budd...

Les meir…
Fortel meir, bestefar - Av Marie E. Skutlaberg
Fortel meir, bestefar - Av Marie E. Skutlaberg

2.utgåve

Dette er ei samling forteljingar der folk frå Kvam fortel om...

Les meir…
Attersyn 1 Av Knut Markus
Attersyn 1 Av Knut Markus

Vårt mål med boka har vore å laga ei bok med balansert utval a...

Les meir…
Attersyn 2 Av Sjur Tarjei Fykse
Attersyn 2 Av Sjur Tarjei Fykse

Boka er eit kikhol inn i fortida, der somme ting er iaugnefallande, medan anna e...

Les meir…
Bygdejolsbøker
Bygdejolsbøker

Kvam Sogelag overtok i 1997 aktiviteten til utgjevarnemnda til Bygdejol, med det...

Les meir…