Knut Hamsun i Øystese Av Atle Austestad

Ei kortfatta, men samla framstilling av dei fire månadene Knut Hamsun budde i Øystese i 1879.
Dette har vorte meir aktuelt etter at dagboka til Jon Skaar vart tilgjengeleg, og etter at det hausten 1992 dukka opp to upubliserte arbeid av Hamsun i redaksjonen til Hordaland Folkeblad i Norheimsund.

Medlemspris: 20,- Ikkje medlemmer 50,-

Bokdesign: Riss grafisk formgjeving AS
Trykk: Øystese Trykkeri AS
Hardangerforlaget 2005