Fortel meir, bestefar - Av Marie E. Skutlaberg

2.utgåve

Dette er ei samling forteljingar der folk frå Kvam fortel om ting dei opplevde som born. Tidsrommet spenner over ein 200 årsperiode, frå ca. 1750 - 1950, med størst vekt på vår nøre fortid. Boka gjev ikkje krav på å vera ei fullstendig oversikt over born sine levekår denne tidsperioden, men inneheld forteljingar som viser tilhøve på den tida hendiga er frå. Nokre av forteljingane er henta frå skriftlege kjelder, men dei fleste er skrivne ned i samband med utgjevinga av boka. ​Målgruppa for boka er fyrst og fremst born, gjerne born i skulealder som kan ha nytte av boka i heimstadsløre, grunnskuleveka eller liknande. Eg voner også at boka kan verta ei €barnebok for vaksne€, der vi kan verta inpirerte til å fortelja den yngre generasjon om eigne opplevingar.

Fortel meir, bestemor og bestefar!

Medlemspris:100,-

Trykk: Øystese Trykkeri AS
Hardangerforlaget 2003

alt