Attersyn 1 Av Knut Markus

Vårt mål med boka har vore å laga ei bok med balansert utval av bilete frå alle bygdelag som i dag utgjer Kvam herad. På den tida bileta vart tekne var desse bygdene fordelt på fire ulike kommunar; Varaldsøy, Strandebarm, Jondal og Kvam. Til enkelte bilete skulle me hatt fleire opplysningar, men bileta skal også pirra fantasien og gjera deg meir interresert i å få kunnskap om vår lokale historie og kulturarv.

Medlemspris: 100,- 

Trykk: Øystese Trykkeri AS
Hardangerforlaget 1997/2003