Attersyn 2 Av Sjur Tarjei Fykse

Boka er eit kikhol inn i fortida, der somme ting er iaugnefallande, medan anna er gløymt. Ein del samfunnsområde er rikt dokumenterte på filmrullane. På andre, og gjerne like viktige område er det mest ikkje teke bilete. Men vonar boka vil verta til glede for mange med interesse for historia og utviklinga, som har ført fram til dagens samfunn.

Medlemspris: 100,-

Trykk: Øystese Trykkeri AS
Hardangerforlaget 2001